DM NVX® : Truyền tín hiệu qua IP

Giải pháp truyền tín hiệu thông qua IP của Crestron phù hợp cho hầu hết

  • Mọi đối tượng
  • Mọi khuôn viên
  • Mọi loại tín hiệu AV. 

Các thiết bị

[ux_products style=”badge” col_spacing=”normal” slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”2000″ show_rating=”0″ show_price=”0″ show_add_to_cart=”0″ show_quick_view=”0″ ids=”1334,1236,1348,1421″ image_width=”72″ text_color=”dark”]