Nhà mẫu Saroma Villa

 • Chiếu sáng thông minh
 • Chuông cửa có hình
 • Âm thanh đa vùng
 • Rèm, cửa tự động
 • Điều khiển nhiệt độ
 • An ninh cảnh báo

Công trình nhà phố Quận 6

 • Chiếu sáng thông minh.
 • Âm thanh đa vùng.
 • Phòng chiếu phim.
 • Quản lý nhiệt độ.
 • Rèm, cửa tự động.
 • Chuông cửa có hình.

Nhà phố Quận 9

 • Chiếu sáng thông minh
 • Chuông cửa có hình
 • Cửa tự động
 • Điều khiển nhiệt độ
 • An ninh cảnh báo

Công trình Shop house KĐT Sala

 • Chiếu sáng thông minh.
 • Âm thanh đa vùng.
 • Quản lý nhiệt độ.
 • Rèm, cửa tự động.
 • Chuông cửa có hình.

Nhà phố Lý Long Tường Quận 7

 • Chiếu sáng thông minh.
 • Chuông cửa có hình.
 • Rèm cửa tự động.
 • Cửa tự động.
 • Điều khiển nhiệt độ.
 • An ninh cảnh báo.
 • Camera giám sát.