Alexa voice control demo

Video demo dùng Alexa echo dot điều khiển hệ thống đèn của phòng

Có thể áp dụng với Rèm, hệ thống âm nhạc, điều khiển nhiệt độ.