Sản phẩm

BR618T MAG Telescopic Arm Barrier Gate

Description

BR618T được thiết kế để cho phép lưu lượng truy cập cao, giảm tắc nghẽn trong giờ cao điểm. BR618tT sử dụng công nghệ động cơ BlueSpeed mới . BR618T làm giảm chi phí bảo trì.

 

Additional information

Specification :

http://www.magnet.com.my/wp-content/uploads/2017/04/BR600T_Specifications.pdf

Brochure :

http://www.magnet.com.my/wp-content/uploads/2017/04/BR600T-Brochure-2017.pdf

Reference :

http://www.magnet.com.my/wp-content/uploads/2013/12/BR500_Site-Reference.pdf

X