Giải pháp chuông cửa có hình DAHUA

Bao gồm :

+ Chuông cửa Dahua

+ Màn hình chuông cửa Dahua

Giải pháp : 

  • Khách nhấn chuông , chuông reo tại màn hình chuông cửa đặt tại các vị trí trong nhà .
  • Chủ nhà đàm thoại trực tiếp với khách thông qua màn hình. Mở cửa thông qua màn hình chuông .
  • Các màn hình chuông cửa có thể liên lạc trực tiếp nội bộ với nhau .